Workshop Regional Build Up Skills Romania (ROBUST) – Iasi

Cel de-al doilea Workshop Regional care se va desfășura la Iași (Hotel „Ramada” – sala New York) în ziua de 5 octombrie 2012 este cel de-al patrulea eveniment organizat în cadrul proiectului Build-Up Skills România “Platforma și foaia de parcurs pentru calificarea forței de muncă necesare în domeniul eficienței energetice și utilizării surselor de energie regenerabile în clădiri pentru îndeplinirea obiectivelor 2020”  (ROBUST).

build up skills

Abordarea proiectului Build Up Skills Romania (ROBUST) se doreşte a fi de reunire într-o platformă comună a tuturor actorilor importanţi din sectorul clădirilor precum şi din cel al educaţiei/pregătirii din România (reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi patronale, instituţii de învăţământ şi formare profesională, autorităţi publice relevante), pentru a lucra împreună într-un proces activ de consultare în scopul definirii unei strategii coerente şi realiste şi a unei foi de parcurs pentru introducerea în pregătirea persoanelor care lucrează în domeniul construcţiilor a soluţiilor energetice inteligente pentru clădiri, luând în calcul contribuţia aşteptată a acestui sector în realizarea obiectivelor naţionale pentru anul 2020 şi în îndeplinirea condiţiilor referitoare la „clădiri cu consum de energie aproape zero”.

Evenimentul din data de 5 octombrie 2012 de la Iași se înscrie în suita de șase evenimente planificate în proiect în scopul consultării la nivel național si regional în cadrul Platformei Nationale de Calificare.

Evenimentul se adresează membrilor Platformei Naționale de Calificare  (PNC) si are drept scop consultarea națională și la nivelul Macroregiunii 2 (Nord-Est și Sud-Est), prezentarea raportului final privind analiza situației actuale la nivel național a sectorului construcțiilor din punct de vedere al formării profesionale continue și al instruirii, al performanței energetice și al contribuției necesare pentru a se atinge țintele fixate pentru anul 2020 (Status Quo), precum si validarea decalajelor / barierelor identificate și fundamentarea liniilor strategice necesare elaborării foii de parcurs la nivel național.

Rezultatele principale asteptate in urma evenimentului sunt:

– Validarea informațiilor privind evaluarea situației existente în Romania și a principalelor decalaje, provocări și bariere privind calificarea forței de muncă în construcții pentru domeniile EE și SRE,
- Identificarea de măsuri prioritare și a celor mai bune practici pentru depășirea barierelor, în vederea elaborării foii de parcurs pentru 2020+,
–  Evidentierea aspectelor specifice pentru Regiunea 2 (Nord-Est și Sud-Est) în domeniul abordat.

PROGRAM

Agenda_Workshop_05-10-2012_Regional-2_ROBUST-2

INFO

www.iee-robust.ro

Florentina Nanu | robust@bdgind.ro | 0213179870

 

ULTIMELE ARTICOLE PUBLICATE:

Turneul de șah Rotary Iași Copou, ediția I

Capodopere ale muzicii corale

Concert simfonic. Dirijor: CRISTIAN OROȘANU

Cântecul numelor uitate | Cinema Ateneu

Scrie un comentariu: