Evenimente care conţin ‘anastasie crimca’

O expoziție de excepție: „Psaltirea de la Dragomirna, mărturie a artei creștine”

O expoziție de excepție: „Psaltirea de la Dragomirna, mărturie a artei creștine”

În 1616 Anastasie Crimca, ctitor al Mănăstirii Dragomirna și viitor Mitropolit al Moldovei, finaliza, împreună cu ucenicii săi, împodobirea Psaltirii, realizate pe pergament, cu o bogată decorație reprezentată de miniaturi (32) în plină pagină și în text, frontispicii, viniete și chenare. Această lucrare constituie un moment de referință, [...]