S-au aprobat plafoanele pe 2014 la creditele garantate de stat pentru “Prima casa”, reabilitare termica si reabilitarea structural-arhitecturala a cladirilor

În cadrul sedintei de guvern din 07.01.2014 au fost aprobate o serie de Hotarâri prin care s-a stabilit plafonul de garantii ce pot fi emise în 2014 pentru programul „Prima Casa”, pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală, pentru cresterea calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor si pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale UE.

Prin acordarea acestor măsuri de sprijin se urmăreste dezvoltarea mediului de afaceri, prin deblocarea mecanismelor de finantare, concomitent cu dinamizarea pietei constructiilor si a firmelor din industriile orizontale legate de acesta piată dar si mentinerea si crearea de locuri de muncă.

Hotărârile adoptate în cadrul sedintei de astăzi sunt:

  • Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

Modificările au în vedere:
•    stabilirea plafonului suplimentar pe anul 2014 al garantiilor care pot fi emise la 1.200 milioane lei
•    utilizarea cu prioritate în anul 2014 a diferentei nealocate din plafonul anului 2013 (cca 22 milioane lei si 196 milioane lei pentru ANL) si a sumei alocate la data prezentei finantatorilor care au solicitat plafon, din plafonul anului 2013, dar care nu a fost consumat integral până la data de 31.12.2013 (cca 158 milioane lei si 301 milioane lei pentru ANL)
•    gestionarea eficientă a plafoanelor de garantare reutilizate în cadrul programului Prima casă, astfel că finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului în conditiile împărtirii riscurilor si pierderilor între finantator si stat, să consume plafonul reutilizat până la data de 31 decembrie 2014
•    lărgirea sferei împrumutătorilor cu conditia ca acestia să-si desfăsoare activitatea de creditare a persoanelor fizice pe baza reglementărilor validate de Banca Natională a României – Directia supraveghere, potrivit reglementărilor B.N.R. referitoare la conditiiile de creditare ale persoanelor fizice, precum si cu conditia transmiterii către FNGCIMM si Ministerul Finantelor Publice a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finantărilor acordate în cadrul programului

Impact:

Aceste masuri creează conditii propice pentru cresterea gradului de utilizare a plafonului de garantii care pot fi acordate în cadrul programului pentru achizitia si constructia de locuinte, cu consecinte directe asupra dezvoltării pietei imobiliare si a sectoarelor adiacente acestuia, asupra cresterii numărului de clienti ai institutiilor de credit si a gradului de securizare a creditelor.

  • Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

Modificările au în vedere:
•    Continuarea programului prin stabilirea plafonului garantiilor care pot fi emise în anul 2014 la nivelul sumei de 50 milioane lei.

Impact:

•    Se creează conditii pentru dezvoltarea pietei constructiilor, prin deblocarea activitătilor componente, prin stimularea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate lucrări de constructii si a celor din industriile orizontale legate de acest sector, crearea de noi locuri de muncă.

•    Vor fi atenuate  efectele crizei economice în domeniile vizate, prin deblocarea mecanismelor de finantare, productie si consum precum si deblocarea pietei materialelor de constructii si a constructiilor.

•    Totodată, sunt sprijinite asociatiile de proprietari/persoane fizice care doresc să contracteze credite pentru reabilitarea termică dar întâmpină dificultăti în accesarea finantării necesare din cauza lipsei  de garantii, reducerea costurilor cu întretinerea datorită reducerii consumurilor energetice din locuinte.

Programul, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Administratiei Publice (MDRAP),  permite asociatiilor de proprietari si persoanelor fizice să contracteze, în anumite conditii, credite avantajoase, garantate si subventionate de stat, pentru executarea de lucrări de reabilitare termică. Creditele sunt destinate atât blocurilor de locuinte, cât si clădirilor de locuit individuale. De la începutul programului, lansat în anul 2010, au fost acordate 22 de garantii în valoare totală de peste 6,2 milioane de lei.

  • Hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor.

Modificările au în vedere:
•    Demararea programului si asigurarea conditiilor de derulare a acestuia presupune stabilirea unui plafon al garantiilor care pot fi emise în anul 2014, la nivelul sumei de 100 milioane lei.
Impact:
•    Se crează conditiile necesare pentru impulsionarea si dezvoltarea pietei constructiilor prin deblocarea tuturor activitătilor componente ale procesului investitional în domeniu, stimularea în mod indirect a operatorilor economici din industriile orizontale legate de domeniul constructiilor, mentinerea si crearea de locuri de muncă, asigurarea continuitătii plătii obligatiilor bugetare de către contribuabilii din acest domeniu de activitate.
•    Creste atractivitatea economice/turistice a zonelor reabilitate si atenueaza efectele crizei economice în domeniile vizate, prin deblocarea mecanismelor de finantare, productie si consum, precum si prin deblocarea pietei materialelor de constructii si a activitătilor de construire.
Programul, derulat la nivelul MDRAP, este finantat prin credite garantate si subventionate de stat si se adresează asociatiilor de proprietari sau persoanelor fizice care execută lucrări de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit.

  • Hotărâre privind completarea art.4 din Normele de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.175/2010

Modificările au în vedere:
•    Alocarea unui plafon al garantiilor de 100 milioane euro pentru anul 2014
•    Garantiile pentru acordurile de principiu care nu s-au materializat până la finele anului 2013 în contracte de garantare vor fi emise după finalizarea demersurilor legale necesare, în vederea accesării finantărilor bancare de către unitătile administrativ teritoriale, lucru ce se va întâmpla în anul 2014

Impact:

•    Acordarea măsurilor de sprijin pentru beneficiarii proiectelor finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene, implementate în domenii prioritare pentru economia românească, în vederea contractării de credite destinate asigurării contributiei proprii a beneficiarilor, contribuie la dinamizarea mediului de afaceri, prin realizarea unei efect multiplicator în economie

Prevederile celor patru acte normative vor intra în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial.

INFO

gov.ro/ro/

ULTIMELE ARTICOLE PUBLICATE:

DEGEȚICA | Teatrul Luceafarul Iasi

Mireasa mortului | Cinema Ateneu

Inimă de foc: Neînfricata | Cinema Ateneu

Downton Abbey: O nouă eră | Cinema Ateneu

Scrie un comentariu: