MASSA CONFUSA / EVERY FRAGMENT IS A WHOLE, 2016 – Tudor Pătraşcu

MASSA-CONFUSA-EVERY-FRAGMEN

Uniunea Artistilor Plastici din Romania – Filiala Iasi va invita in perioada  10 –  18 mai 2016 la Galeriile “N. Tonitza” și “Theodor Pallady” sa vizitati expozitia artistului Tudor Pătraşcu: MASSA CONFUSA / EVERY FRAGMENT IS A WHOLE, 2016.

Deschiderea: 10 mai 2016, ora 18.00. Perioada expunerii:  10 –  18 mai 2016.

Asumînd o concluzie aparent paradoxală, enunțată încă din titlu, MASSA CONFUSA / EVERY FRAGMENT IS A WHOLE este o cercetare intermedială care propune ca obiect de investigație condiția cunoașterii. Utilizarea desenului, ca element central în practica artistică personală, este relaționată cu precădere textului conceptualizat, fotografiei (publicitare, documentare, vernaculare) și imaginii dinamice.

Proiectul de față este rezultatul unui proces de interpretare a conceptului de arhivă vizuală contemporană, a iconurilor prelevate din imaginarul publicitar, precum și a instantaneelor desprinse din realitatea socială. Discursul artistic se articulează conceptual prin recursul la un demers de apropriere a imaginilor fotografice din  mediul virtual, ulterior alterate şi juxtapuse în desen. Spre deosebire de referințele istorice decalcate, precise şi consensuale, resemnificarea acestor motive vizuale capătă un contur abstractizat și metaforic, acestui proces de examinare a configurațiilor de cunoaștere (dinamice și deopotrivă haotice) fiindu-i caracteristică omiterea intenționată a conținutului imaginilor selectate.

Prin reducția intenționată a realității fizice la nivelul fundamental al materiei, cel al particulelor elementare, se stabilește o relație de interconexiune între conștiința socială și procesul de interacțiune continuă a materiei. Lecturat din această perspectivă, intenția conceptuală poate fi tradusă sub forma unui demers de analiză asupra raportului dintre țesutul socio-cultural contemporan și dinamica perpetuă și imprevizibilă a particulelor elementare, identificarea “fragmentului” cu noțiunea de “întreg”, subliniind ideea conștiinței colective ca substrat social unitar.

MASSA CONFUSA / EVERY FRAGMENT IS A WHOLE este un act instalativ a cărei narațiune intenționează “blurarea” granițelor dintre global și local, dintre unitate și fragment.

As stated in the title and assuming an apparently paradoxical conclusion,  MASSA CONFUSA / EVERY FRAGMENT IS A WHOLE is an intermedia research on the condition of knowledge. The use of drawing as central element in the artistic practice is essentially linked to the conceptualized text, photography (commercial, documentary, vernacular) and with the moving image.

This work is the result of an interpretation process on the concept of contemporary visual archive, of the icons extracted from the advertising imagery, as well as of social snapshots. The conceptual discourse is being articulated by resorting to an approach of appropriating photographic images from the virtual environment, subsequently altered and juxtaposed in drawing. Unlike the historical refferences used, precise and unanimous, the redefinition of the chosen visual motifs acquires an abstracted and metaphorical shape – reexamining the configurations of knowledge (both dynamic and chaotic) being defined by the the intentional disregard of content in the selected photographs.

By deliberate reduction of physical reality to the basic levels of  matter, that of elementary particles, is being established a relationship of interconnection between social consciousness and the ongoing interaction of matter. From this perspective, the conceptual intention might be translated as a complex analysis on the connection between the contemporary socio-cultural tissue and the perpetual and unpredictable dynamic of the elementary particles, and also as an identification of the fragment with the concept of whole, emphasizing the ideea of common awareness as a public substratum.

MASSA CONFUSA / EVERY FRAGMENT IS A WHOLE is an installation act, the narrative of which intends “blurring” the boundaries between global and local, between unity and fragment. 

INFO

Galeriile “Theodor Pallady”, ”N. Tonitza”

Str. Lăpuşneanu, nr. 7-9, Iasi

T.  0232-210.066

Web: www.facebook.com/Uniunea-Artistilor-Plastici-Din-Romania-Filiala-Iasi

ULTIMELE ARTICOLE PUBLICATE:

DEGEȚICA | Teatrul Luceafarul Iasi

Mireasa mortului | Cinema Ateneu

Inimă de foc: Neînfricata | Cinema Ateneu

Downton Abbey: O nouă eră | Cinema Ateneu

Scrie un comentariu: