Lansarea a doua volume esentiale de didactica a matematicii, semnate de Constantin Petrovici, la Iasi

Lansarea a doua volume esentiale de didactica a matematicii, semnate de Constantin Petrovici, la Iasi

Miercuri, 7 mai, de la ora 15.00, la Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi (Str. Octav Botez, nr. 2A), va avea loc lansarea volumelor Didactica activitătilor matematice în grădinită si Didactica matematicii pentru învătămîntul primar, semnate de Constantin Petrovici, apărute recent la Editura Polirom, în colectia „Collegium. Metodică”, disponibile si în editie digitală.

Alături de autor, vor lua cuvîntul: Prof. univ. dr. Carmen Mihaela Cretu, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei, prorector Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi; Prof. univ. dr. Constantin Cucos, Directorul Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi; Prof. dr. Mihaela Neagu, inspector de matematică ISJ Iasi; Prof. Georgeta Beraru, inspector pentru învătământul prescolar, ISJ Iasi ; Prof. Corneliu Ilie, inspector pentru învătământul primar, ISJ Iasi; Prof. Petru Asaftei, Școala Normală „Vasile Lupu” Iasi; Prof. dr. Genoveva Farcas, inspector pentru învătămîntul primar, ISJ Iasi

Moderator: Asist. univ. dr. Elena Simona Vrânceanu, Director Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi

Predarea matematicii în grădinită trebuie să aibă în vedere interesele si nevoile copilului, respectarea ritmului său de lucru, încurajarea initiativei, stimularea autoreflectiei, autoevaluării si autoreglării comportamentului de învătare. Pornind de la aceste premise, Didactica activitătilor matematice în grădinită oferă educatorilor informatii esentiale care îi vor ajuta să-si organizeze si să-si îmbunătătească activitatea didactică. Lucrarea propune de asemenea o largă paletă de jocuri logico-matematice si numeroase proiecte didactice ale unor activităti matematice sau integrate, structurate pe grupe si niveluri, fiind un ghid util pentru desfăsurarea activitătilor matematice în învătămîntul prescolar.

Didactica matematicii pentru învătămîntul primar oferă informatii esentiale despre metodologiile de predare a notiunilor matematice în învătămîntul primar. Elementele de teorie si exemplele practice asigură o mai bună întelegere a metodelor cu ajutorul cărora elevii pot fi stimulati să asimileze limbajul si conceptele din matematică. Sînt descrise strategii pentru formarea conceptelor de bază, precum cel de număr natural, operatiile cu numere naturale si fractii, utilizarea unitătilor de măsură, însusirea elementelor de geometrie si rezolvarea problemelor. Didactica matematicii pentru învătămîntul primar este un excelent instrument de lucru, util atît pentru dezvoltarea competentelor profesionale, cît si pentru perfectionarea activitătii didactice.

DESPRE AUTOR

Constantin Petrovici este conferentiar universitar doctor la Facultatea de Psihologie si stiinte ale Educatiei, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, unde predă mai multe cursuri de didactica matematicii. Este responsabilul programului de masterat „Didactici aplicate în învătămîntul primar”, pentru care a primit în 2010 premiul „Professoria”, acordat de Fundatia „Dinu Patriciu” si Fundatia CODECS pentru Leadership. Este licentiat în matematică, are un master în politici educationale, este doctor în stiintele educatiei si formator national al MEN. A participat la numeroase proiecte nationale si internationale care au vizat formarea initială si continuă a profesorilor, precum si evaluarea profesională a acestora.

Este membru activ al mai multor organizatii stiintifice si profesionale internationale si face parte din comitetul de redactie al mai multor publicatii de specialitate din tară si din străinătate. De aproape treizeci de ani, activitatea sa principală constă în formarea initială si continuă a profesorilor pentru învătămîntul prescolar si primar.

A mai publicat: Elemente de didactica matematicii în grădinită si învătămîntul primar (în colab., 2002, 2006), Tratarea diferentiată a elevilor din învătămîntul primar la matematică (în colab., 2006), Principii si criterii de evaluare a competentelor profesionale ale învătătorilor debutanti (2006), Rolul activitătilor matematice în dezvoltarea gîndirii copilului prescolar cu deficientă auditivă (în colab., 2007), Metode active folosite în predarea-învătarea matematicii la clasa I în alternativa educatională step-by-step (în colab., 2007), Politici educationale de formare, evaluare si atestare profesională a cadrelor didactice (2007). La Editura Polirom a publicat Aritmetică. Exercitii, jocuri si probleme (4 vol., în colab., pentru clasele I IV, 1997) si Didactica activitătilor matematice în grădinită (2014).

INFO

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iasi

Str. Octav Botez, nr. 2A

Editura Polirom

www.polirom.ro

ULTIMELE ARTICOLE PUBLICATE:

DEGEȚICA | Teatrul Luceafarul Iasi

Mireasa mortului | Cinema Ateneu

Inimă de foc: Neînfricata | Cinema Ateneu

Downton Abbey: O nouă eră | Cinema Ateneu

Scrie un comentariu: