ICR Chisinau: Ziua Limbii Romane in Republica Moldova

Institutul Cultura Roman Mihai Eminescu de la Chisinau organizeaza o serie de evenimente culturale pentru a marca Ziua Limbii Romane in  Republica Moldova: Conferinta Internatională „Limba Română – limbă a integrării europene“; Congresul International al Eminescologilor, editia a III-a; Expozitia „Lupta cu inertia – Poetii generatiei ’60” la Biblioteca Natională a Republicii Moldova.

Conferinta Internatională „Limba Română – limbă a integrării europene“

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chisinău, în colaborare cu Institutul de Filologie a Academiei de Stiinte a Moldovei, organizează, pentru a marca Ziua Limbii Române, conferinta internatională „Limba Română – limbă a integrării europene“.

Evenimentulk va avea loc  în perioada 30 august – 1 septembrie, la Academia de Știinte a Moldovei (AŞM) si la alte 16 institutii de învătământ superior din Republica Moldova.

Invitati: acad. Eugen Simion (România), m.c. Ileana Mălăncioiu (România), Horia Zilieru (România), Milan Nenadic (Serbia), Ileana Ursu (Serbia), Cornel Munteanu (România), Eugen Uricaru (România), Bogdan Creţu (România).

30 august

  • 8.00 – 23.00 Întâmpinarea şi cazarea oaspeţilor
  • 10.30 – Prelegere susţinută de poetul Horia Zilieru la Palatul Republicii în cadrul deschiderii anului de învăţământ la Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”

31 august

  • 9.30 – Şedinţă solemnă consacrată Sărbătorii Naţionale „Limba noastră cea română”, Sala azurie, AŞM (bd. Ştefan cel mare şi Sfânt, 1, parter)
  • 10.30 – Depuneri de flori la Monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.
  • 12.00 – Dezvelirea monumentului Poeţii Unirii: Mihai Eminescu, Grigore Vieru, Adrian Păunescu (comuna Truşeni)

1 septembrie

  • 10.00 – 12.00  Prelegeri susţinute de savanţi filologi la universităţile din Republica Moldova: acad. Eugen Simion (România) – Academia de Studii Economice din Moldova; acad. Mihai Cimpoi (România/ Republica Moldova) – Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Chişinău; m.c. Ileana Mălăncioiu (România) – Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei; lector univ. Bogdan Creţu (România) – Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi; Eugen Uricariu (România) – Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în Chişinău; dr. conf. Galaction Verebceanu (R. Moldova) – Universitatea de Stat din Moldova; dr. hab. conf. Vasile Bahnaru (R. Moldova) – Academia de Administraţie Publică de pe lângă Preşedinţia Republicii Moldova; dr. conf. Ana Vulpe (R. Moldova) – Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul; dr. hab. conf. Inga Druţă (R. Moldova) – Universitatea Agrară de Stat din Moldova; Ileana Ursu (Serbia) – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău; Milan Nenadic (Serbia) – Universitatea Tehnică a Moldovei; dr. hab. prof. Elena Constantinovici (R. Moldova) – Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova; dr. univ. conf. Vasile Cujbă (R. Moldova) – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău; dr. hab. prof. Cornel Munteanu (România) – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova; dr. hab. prof. Anatol Gavrilov – Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Congresul International al Eminescologilor, editia a III-a

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chisinău, în colaborare cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Filologie al Academiei de Știinte, Centrul Academic Internaţional Eminescu, Asociaţia Naţională a Oamenilor de Creaţie din Moldova, pentru a marca Ziua Limbii Române, organizează a treia editie a Congresul Mondial al Eminescologilor, ce urmează să se desfăsoare în perioada 3 – 4 septembrie, la Academia de Știinte a Moldovei.

Întrunind eminescologi importanti din România, Italia, China, Ucraina, Turcia, Slovacia, Albania si Bulgaria, Congresul are drept obiectiv principal crearea unui program bine sistematizat de promovare a operei si personalitătii lui Mihai Eminescu în întreaga lume, aprofundarea studiului acestora, informarea reciprocă a eminescologilor asupra exegezelor apărute în ultimul timp.

Cu această ocazie, vor susţine alocuţiuni de deschidere Nicolae TIMOFTI, preşedinte al Republicii Moldova, Acad. Gheorghe DUCA, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Acad. Mihai CIMPOI, preşedinte al Congresului si Acad. Valeriu MATEI, director al Institutului Cultural Român Mihai Eminescu la Chişinău.

Inaugurarea lucrărilor Congresului Mondial al Eminescologilor, editia a III-a,  va avea loc miercuri, 3 septembrie 2014 ora 10.00, în Sala Azurie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, et. 1). Programul evenimentului poate fi consultat AICI.

Expozitia „Lupta cu inertia – Poetii generatiei ’60” la Biblioteca Natională a Republicii Moldova

Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chisinău,  în parteneriat cu Biblioteca Natională a Republicii Moldova si Primăria Municipiului Chisinău, organizează, pentru a marca Ziua Limbii Române, expozitia „Lupta cu inertia – Poetii generatiei ’60”. Evenimentul va avea loc duminică, 31 august a.c., orele 12.00, la Biblioteca Natională a Republicii Moldova.

Alcătuită din 25 de bannere, expozitia cuprinde o selectie semnificativă din opera poetică a generatiei din care fac parte poeti de pe ambele maluri ale Prutului, începând cu Nicolae Labis, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ion Gheorghe, Ioan Alexandru, Ana Blandiana, Cezar Baltag, Adrian Păunescu, Gabriela Melinescu, Leonid Dimov, Ioanid Romanescu, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Victor Teleucă, Liviu Damian, Gheorghe Vodă, Anatol Codru, Pavel Botu si terminând cu Gheorghe Pitut, Ileana Mălăncioiu, Petre Stoica, Petru Cărare, Constanta Buzea, Grigore Hagiu, Ion Vatamanu s.a.

Generatia ’60 îsi are rădăcinile în epoca brutală, neguroasă, dogmatică, dominată de proletcultism a perioadei debutului lui Nicolae Labis, considerat drept ”primul lider autentic al literaturii postbelice”, a cărui moarte dramatică va marca destinul literaturii române în următoarele decenii. Al doilea moment are ca reper debutul editorial relativ târziu al lui Nichita Stănescu (la vârsta de 28 de ani) cu volumul ‘Sensul iubirii”, urmat de debutul lui Marin Sorescu din 1964, cu volumul” Singur printre poeti”, debuturi care anuntă o altă etapă a luptei cu inertia, cea legată de revolutionarea limbajului poetic.

Un  fenomen similar a avut loc si pe malul stâng al Prutului, odată cu intrarea în arena literară a generatiei lui Grigore Vieru. Și aici canoanele au fost sparte, fiind pregătit terenul pentru evenimentele ce urmau să se desfăsoare la sfârsitul anilor optzeci, trecerea la alfabetul latin si decretarea limbii române ca limbă oficială. „Vieru şi generaţia sa reprezintă  pentru această provincie românească năpăstuită mereu de istorie – spune acad. Eugen Simion – ceea ce a fost la începutul secolului generaţia lui Goga, pentru Transilvania. Similitudinea de destin are şi o prelungire în plan poetic. Sub presiunea circumstanţelor, poezia se întoarce la un limbaj mai simplu şi îşi asumă în chip deliberat un mesianism naţional pe care, în condiţii normale, lirismul pur îl evită. Acest poet născut de miresmele şi durerile pământului său, aşezat ‐ după o vorbă cunoscută ‐ în calea răutăţilor, nu se ruşinează să‐şi poarte tragedia şi iubirea pe faţă.” Biografiile lor consună la unison cu aspiraţiile naţiunii pe care au reprezentat‐o.

Calităţile şi slăbiciunile lor s-au suprapus peste cele ale poporului din care această generatie face parte. De aici pleacă şi receptarea cu totul extraordinară a operei şi personalităţii mai multor reprezentanti ai acestei generatii, cum ar fi Labis. Nichita Stănescu, Grigore Vieru, Marin Sorescu s.a.

Insertiile lirice ale poetilor apartinând generatiei ’60 sunt dublate de ilustratiile grafice ce poartă semnătura unuia din cei mai mari artisti plastici contemporani, regretatul grafician Marcel Chirnoagă, despre care criticul de artă Pavel Șusară afirma că „a adus în grafica româneasca un anumit tip de imaginar sălbatic, o feerie a grotescului” si că „a avut curajul să sfideze normele, mai mult sau mai putin valide, ale graficii care merge mai mult pe limbaj decât pe naratie retorică.

INFO

ICR Chisinau

www.icr.ro/chisinau

facebook.com/pages/ICR-Chisinau

ULTIMELE ARTICOLE PUBLICATE:

DEGEȚICA | Teatrul Luceafarul Iasi

Mireasa mortului | Cinema Ateneu

Inimă de foc: Neînfricata | Cinema Ateneu

Downton Abbey: O nouă eră | Cinema Ateneu

Scrie un comentariu: