Biblioteci

BCU-Iasi

Biblioteca Centrala Universitara Mihai Eminescu din Iasi

Infiintată in 1835 ca biblioteca a Academiei Mihailene, Biblioteca Centrala Universitara „Mihai Eminescu” Iasi este o institutie de cultura a carei evolutie a transformat-o intr-o componenta principala a vietii universitare iesene de astazi, avind rolul ei distinct, in care functiile sale informative si formative se impletesc cu calitatea de tezaur al miilor si sutelor de mii de tomuri pretioase pe care le detine în colectiile sale.

Adresa: Sos Pacurari nr. 4, Iasi

Telefoane: 0232-264.245 ; Fax: 0232-261.796

Web: www.bcu-iasi.ro

PROGRAM

Sediul central: Luni – Vineri: Împrumut la domiciliu:     9.00 – 13.30; 15.00 – 19.30; Împrumut la sala de lectură:    8.30 – 21.00; Birou Permise noi, vize permise vechi, lichidări:    8.30 – 14.30; Sala D. Cantemir(Colecţii Speciale):     8.30 – 15.00

Numai  Sala M.Sadoveanu (et.1) şi Sala H.P.Bengescu (et.2): Sâmbătă:    8.30 – 18.00 (cu Depozit); Duminică:    8.30 – 13.00 (fară Depozit)

Biblioteci Filiale: Luni – Vineri:    8.00 – 20.00; Împrumut la sală şi la domiciliu:    8.30 – 19.30; Sâmbătă:    8.30 – 18.00; Duminică:    8.30 – 13.00

biblioteca gh asachi

Biblioteca Judeteana Gheorghe Asachi din Iasi

Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi este o bibliotecă publică structurată în conformitate cu profilul său enciclopedic şi are menirea de a fi la dispoziţia comunităţii prin serviciile şi programele oferite, venind în întâmpinarea nevoii de informare, educare şi recreere a cetăţenilor.

În epoca informaţiei, totul se desfăşoară într-un ritm alert. Biblioteca, instituţie prin tradiţie conservatoare, este supusă unei presiuni sociale şi culturale intense, menirea sa ca instituţie de cultură şi educaţie fiind extinsă prin servicii moderne de informare şi consiliere.
Conform celor mai avizaţi specialişti, biblioteca publică actuală trebuie să îndeplinească următoarele deziderate:

  • să pună la dispoziţia cititorilor documente culturale şi de informare actualizate, în formate cât mai variate şi organizate astfel încât accesul la ele să fie accesibil tuturor;
  • să dispună de personal calificat;
  • să dispună de programe informatizate care să răspundă normelor internaţionale;
  • să fie conectată la reţele naţionale şi internaţionale de informare.

Adresa: Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10 (Clădirea Galeriile Ștefan cel Mare, etaj), 700063

Telefon: (+4) 0332 110044

E-mail: contact@bjiasi.ro

Web: www.bjiasi.ro

PROGRAM

Program cu publicul: Luni – Vineri: 09.00 – 20.00; Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale: Închis

Filiala Ateneu

Adresa: Str. Pictorului nr. 14 (Ateneu Tătăraşi, et. 2), 700325

Telefon: (+4) 0332 144391

E-mail: filialaateneu@yahoo.com

Program cu publicul: Luni: 8.00 – 16.00; Marţi – Vineri: 9.00 – 19.00; Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale: Închis

 Filiala  Mihail Sadoveanu

Adresa: Bd. Alexandru cel Bun nr. 32, bloc H3, parter, 700571

Telefon: (+4) 0332 143256

E-mail: filialasadoveanu@yahoo.com

Program cu publicul: Luni – Vineri: 09.00 – 19.00; Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale: Închis

Filiala Vasile Alecsandri

Adresa: Str. Petre Ţuţea nr. 7, bloc 911, parter, 700730

Telefon: (+4) 0332 110050

E-mail: filialaalecsandri@yahoo.com

Program cu publicul: Luni – Vineri: 09.00 – 19.00; Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale: Închis

Filiala Garabet Ibrăileanu

Adresa: Şos. Păcurari nr. 8, bl. 558, tr. T2, 700536

Telefon: (+4) 0332 144398

E-mail: biblioteca.pacurari@gmail.com

Program cu publicul: Luni – Vineri: 09.00 – 19.00; Sâmbătă, Duminică, Sărbători legale: Închis

biblioteca_gheorghe_asachi_din_iasi

Biblioteca Universitatii Tehnice “Gheorghe Asachi”

Bibliotecile universitare sunt biblioteci de drept public sau de drept privat, care au ca utilizatori principali studenţii, cadrele didactice şi cercetătorii din instituţiile de învăţământ superior. Accesul in bibliotecile universitare este deschis tuturor cetăţenilor, care vor putea să utilizeze întregul patrimoniu documentar, indiferent de formatul în care acesta a fost publicat.

Bibliotecile universitare sunt parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ superior şi participă la procesul de instruire, formare şi educaţie, precum şi la activitatea de cercetare ştiinţifică din instituţiile respective.

Bibliotecile universitare îndeplinesc sarcini în cadrul sistemului integrat al bibliotecilor din România.

Bibliotecile universitare dezvoltă colecţii enciclopedice şi/sau specializate de publicaţii cu caracter ştiinţific şi de înaltă valoare culturală, din ţara şi de peste hotare, pe toate categoriile de suporturi documentare, în acord cu programele de învăţământ, de cercetare şi de cultură.

In acest sens Biblioteca Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi a cărei menire este dintotdeauna, de a asigura şi sprijini procesul de învăţământ şi cercetare, s-a adaptat  la noile cerinţe, prin elaborarea unei strategii de dezvoltare a colecţiilor şi a serviciilor oferite tuturor utilizatorilor, în ciuda diminuării continue a resurselor financiare şi umane.

Biblioteca Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi funcţionează în baza Legii Bibliotecilor nr. 334/2002 şi Decretul nr. 474/2002 pentru promulgarea Legii Bibliotecilor, publicată in Monitorul Oficial nr. 422/18.06.2002 şi republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.132/11.02.2005, a Ordonanţei nr. 26/26.01.2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.85/30.01.2006 şi a Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii, UTI.POS.01, aprobat prin Decizia nr.3381/23.12.2008 a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC).

Adresa: B-dul Carol I, nr. 11 700506 Iasi, România

Tel. direct/Fax: +40-232-212773

Tel. prin centrala Corp A: +40-232-213737; +40-232-270021 int. 301, 302, 303, 304, 305, 306

Tel. prin centrala Corp T: +40-232-278680; +40-232-278683; +40-232-278688 int. 2189, 2173, 1164, 1117, 1305, 1403, 1520

E-mail : library@library.tuiasi.ro

Web: www.tuiasi.ro

PROGRAM

BIBLIOTECA CENTRALA – CORP A: luni – vineri: 7:30 – 15:30; sâmbata – duminica: închis / Program cu publicul: luni-vineri 8:00 – 15:00; sâmbata – duminica : închis

BIBLIOTECI FILIALE: luni – vineri: 7:30 – 15:30; sâmbata – duminica: închis/ Program cu publicul: luni-vineri 8:00 – 15:00; sâmbata – duminica : închis

biblioteca-academiei-iasi

Biblioteca Academiei Române – Iaşi

Biblioteca Academiei Române – Iaşi este o bibliotecă de drept public fără personalitate juridică, face parte din structura Bibliotecii Academiei Române, având statut de bibliotecă naţională şi funcţionează în subordinea Filialei Iaşi a Academiei Române. Este finanţată de la bugetul de stat şi funcţionează potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare.

Biblioteca Academiei Române – Iaşi este investită cu misiunea de a susţine dezvoltarea cunoaşterii şi cercetării ştiinţifice, de a organiza, prezerva, valorifica şi dezvolta patrimoniul naţional scris, de a promova valorile culturale. Împreună cu bibliotecile institutelor de cercetare din cadrul Filialei Iaşi a Academiei Române, contribuie la procesul de informare, documentare şi cercetare ştiinţifică, la protejarea patrimoniului naţional scris, la organizarea manifestărilor şi evenimentelor academice, la dezvoltarea sistemului informaţional naţional.

Adresa: Iaşi, România, Bd. Carol I, nr.8,  700506

Telefon:  004 0332106502

Web: www.bib.acadiasi.ro

FB: www.facebook.com/bibliotecaacademiei.romaneiasi

PROGRAM

Serviciul împrumut: luni –vineri: 08.00 – 14.30; Sala de Lectură: luni – vineri: 08.00 – 15.00. În perioada sesiunii de vară, programul se poate prelungi (luni-sâmbătă: 08.00-20.00, duminică: 08.00-14.00) la solicitarea utilizatorilor.
biblioteca-umf-iasi

Biblioteca Centrală U.M.F. “Gr.T.Popa” Iaşi

Biblioteca Centrală U.M.F. “Gr.T.Popa” Iaşi este o bibliotecă specializată, de învăţământ superior, aflată prioritar în serviciul studenţilor, al cadrelor didactice şi al cercetătorilor, doctoranzilor şi rezidenţilor din Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi, prin bazele materiale de care dispune venind în sprijinul activității didactice și de cercetare din universitate. Biblioteca deserveşte şi alte categorii de beneficiari cum sunt medicii din reţeaua sanitară, doctoranzi, studenţi, cadre didactice şi cercetători din alte instituţii de învăţământ superior.  Activitatea în cadrul bibliotecii se desfășoară în baza Regulamentului de organizare și funcționare al bibliotecii.

Biblioteca Centrală U.M.F. Iaşi dispune de un sediu central în strada Vasile Alecsandri nr.7, 80 de biblioteci de catedră organizate în cadrul disciplinelor şi clinicilor universitare, o bibliotecă filială la Botoșani şi 1 depozit de publicaţii în incinta Cantinei 1 Decembrie Iaşi.
Adresa: Str. Vasile Alecsandri Nr.7, cod 700054, Iaşi, România

Telefon: +40 232 213701

FAX:       +40 232 218224

E-mail: library@umfiasi.ro

Web: biblio.umfiasi.ro

PROGRAM

Sălile de lectură nr.1-2, 4: Luni – Vineri: 900-2000; Sala E-MAIL – Internet: Luni – Vineri: 900-1600; Depozite cursuri: Luni – Vineri: 900-1500; Sala de lectură nr.3: Zilnic: 800-2200

british_council

Biblioteca British Council Iasi

Biblioteca British Council îţi oferă acces ușor la materiale în limba engleză, precum cărți sau DVD-uri pe diverse teme: management, marketing, publicitate, relații publice, comunicare, tehnologia informației, științe sociale, arte, dezvoltare personală și materiale de pregătire pentru examene. Este ziua ta? Îți oferim cadou o reducere de 50% la toate tipurile de abonament la bibliotecă, dacă te abonezi în luna în care te-ai născut. Vei avea acces la toate resursele bibliotecii @British, care cuprind o gamă variată de materiale: cărți de învățare a limbii engleze, seturi de pregătire pentru examenele Cambridge English și IELTS, cărți de ficțiune, DVD-uri și reviste.

Adresa: Str. Păcurari nr. 4 700511 Iași

Telefon: +4 0232 316 159

Fax:  +4 0232 316 159

Email: bc.iasi@britishcouncil.ro

Web: www.britishcouncil.ro/engleza/biblioteci/iasi

PROGRAM

Luni – Marți: 13:00 – 19.00; Miercuri – Vineri: 10:00 – 16:00; Sâmbătă – Duminică: Închis. Biblioteca este închisă în luna august.

Biblioteca Crestina Emanuel din Iasi

Adresa: Str. Gheorghe Ghibanescu nr. 1, Iasi

Telefoane: 0232-112.927

ULTIMELE ARTICOLE PUBLICATE:

DEGEȚICA | Teatrul Luceafarul Iasi

Mireasa mortului | Cinema Ateneu

Inimă de foc: Neînfricata | Cinema Ateneu

Downton Abbey: O nouă eră | Cinema Ateneu

Cuvinte cheie: , ,

Scrie un comentariu: