Bacalaureat 2020

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat (modificat prin ordinul de ministru nr. 4.307/21.05.2020 + anexă: calendar)

Înscrierile la examenul de bacalaureat au început încă din ziua de 3 iunie și vor continua până la data de 10 iunie, în fiecare unitate de învățământ cu nivel liceal.  În perioada menționată, candidații (serie curentă și serii anterioare) se pot înscrie pentru susținerea examenului de bacalaureat la unitatea școlară absolvită (atât online, cât și fizic, respectând programul și măsurile stabilite de unitatea școlară pentru prevenirea riscului epidemiologic).

Documente de înscriere:

 • Cerere tip de înscriere
 • Foaia matricolă – eliberată de unitatea de unitatea de învățământ absolvită
 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de naștere și după caz, de căsătorie
 • Copie după certificate cu rezultate obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și a celor digitale
 • Adeverință cu notele/calificativele dobândite în sesiunile anterioare pentru care se solicită recunoașterea probelor (pentru candidații din serie anterioară)
 • Dovada achitării taxei pentru candidații care au susținut de cel puțin două ori examenul de bacalaureat.

Documentele necesare înscrierii pot fi descărcate de AICI: edu.ro

Absolvenții unităților de învățământ care nu mai școlarizează nivelul liceal se vor adresa Comisiei Județene de Bacalaureat cu o solicitare de repartizare la o altă unitate de învățământ (online, la adresa contact@isjiasi.ro, sau fizic, la ghișeul de relații cu publicul al Inspectoratului Școlar Județean Iași, în intervalul orar 10 – 12).

Candidații din promoțiile anterioare care au susținut în sesiunile anterioare de cel puțin două ori examenul de bacalaureat și care se prezintă la toate probele examenului de bacalaureat trebuie să achite suma de 354 lei. Taxa se achită la ghișeul de relații cu publicul al Inspectoratului Școlar Județean Iași, în intervalul orar 10 – 12, de luni până vineri.

În intervalul 11-17 iunie 2020, candidații au obligația de a semna tabelul de înscriere la examenul de bacalaureat generat de aplicația BACALAUREAT 2020. În acest sens, unitățile de învățământ vor realiza o planificare a acestei activități, cu respectarea tuturor măsurilor în vigoare privind prevenirea şi combaterea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.  Pentru o informare completă și la timp, candidații sunt invitați să consulte periodic avizierul/site-ul unității școlare absolvite /unde s-au înscris, respectiv să păstreze contactul permanent cu unitatea școlară – profesorii diriginți, serviciul secretariat (absolvenții din seria curentă).

Informații privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat, vor fi publicate pe pagina web a I.S.J. Iași – rubrica dedicată – isjiasi.ro. De asemenea candidații pot apela numărul de telefon verde al I.S.J. Iași – 0 800 816 232.

Candidații vor susține probele scrise după următorul calendar:

 • 22 iunie – Limba și literatura română – proba Ea)
 • 23 iunie – Limba și literatura maternă – proba Eb)
 • 24 iunie – Proba obligatorie a profilului – proba Ec)
 • 25 iunie – Proba la alegere a profilului și a specializării – proba Ed)
 • 30 iunie – Afișarea rezultatelor, până la ora 12.00
 • 30 iunie – Depunerea eventualelor contestații, în intervalul orar 16.00-20.00
 • 1 iulie – Depunerea eventualelor contestații, în intervalul orar 8.00-12.00
 • 5 iulie – Afișarea rezultatelor la contestații

INFO

ISJ Iasi

Strada Nicolae Bălcescu, nr. 26, Iasi

www.isjiasi.ro

www.facebook.com/InspectoratulScolarJudeteanIasi

ULTIMELE ARTICOLE PUBLICATE:

DEGEȚICA | Teatrul Luceafarul Iasi

Mireasa mortului | Cinema Ateneu

Inimă de foc: Neînfricata | Cinema Ateneu

Downton Abbey: O nouă eră | Cinema Ateneu

Scrie un comentariu: